headerE

Bestuur

Het bestuur heeft als doelstelling het dagelijks, drempelloos, multifunctioneel en maximaal mogelijk beschikbaar houden van het gebouw. Het gebouw is er voor de gebruikers of verenigingen voor activiteiten in de breedste zin van het woord. Het bestuur van Stichting de Schalle is eindverantwoordelijk voor de waarborging van dit gebruik en continuering hiervan.